Aktuálně

Otevřít aktuální přehled situace v ČR - koronavirus

Počet nakažených v Pardubickém kraji 13 608

Sociální péče a senioři

Zařízení sociální péče Choceň

 

Pravidla pro návštěvy v Zařízení sociální péče Choceň (platné od 26. 4. 2021)

Návštěvní dny: pondělí, středa, pátek

Návštěvní hodiny: 13.00-16.00 hod.

Nutno se předem objednat telefonicky na recepci ZSP (tel. č. 465 471 782)!

Návštěvy budou umožněny osobám, které se mohou prokázat:

  • Dokladem o negativním výsledku testu na onemocnění Covid-19, ne starším 48 hod.
  • Potvrzením, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19.
  • Potvrzením o absolvovaném očkování proti onemocnění COVID-19, a přitom od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo 14 dní.
  • A dále osobám, které se dostaví, bezprostředně před návštěvou, k antigennímu testování v čase 13.00-14.00 hod. ve vstupním prostoru recepce Zařízení sociální péče Choceň.

 

Ke každému klientovi mohou na návštěvu v jeden čas pouze dvě osoby.

Pro všechny návštěvníky platí, že vstup do budovy bude povolen pouze osobám bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 a s respirátorem FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 

Pravidla pro vycházky či návštěvy v rodinách mimo areál Zařízení sociální péče Choceň

Doporučené časové rozmezí pro odchod i příchod klientů: 10.00- 16.00 hod. (Po-Ne)

Nutná telefonická domluva na recepci ZSP (tel. č. 465 471 782), případně se sociální pracovnicí (tel. 734 283 849).

Podmínky karantény po návratu z vycházky či návštěvy mimo areál zařízení:

Klienti bez očkování budou po návratu do zařízení umístěni do karantény ve vyhrazeném pokoji. Do 72 hod. od návratu do zařízení bude proveden antigenní test, který bude zopakován za další 3-4 dny. V případě obou negativních výsledků a bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 bude karanténa ukončena.

Na očkované klienty se podmínky karantény nevztahují.

 

Ing. Jan Ropek

Zařízení sociální péče Choceň

 

 

Sociální péče

Více informací k ošetřovnému, sociálních službách i dalším naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí:

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Domov pro seniory ZSP Choceň

Ujišťuje veřejnost, že:

- sleduje a vyhodnocuje informace zveřejňované vládou ČR, MZ ČR a KHS 

- připravil a realizuje preventivní opatření (zvýšený hygienický a dezinfekční režim)

- má zpracován plán krizových opatření pro případ vyhlášení karantény v zařízení

- má sestaven krizový pracovní tým, který by byl v době karantény v zařízení trvale přítomen 

- má připraveny úpravy denního harmonogramu a rozsahu služeb, které umožní v případě karantény poskytovat službu s minimalizovaným počtem zaměstnanců ve směně

Více informací na https://www.pomahamti.cz 

 

Senior doprava