Aktuálně

Otevřít aktuální přehled situace v ČR - koronavirus

Počet nakažených v Pardubickém kraji 13 608

14. 10. Základní škola M. Choceňského je na seznamu škol zabezpečujících péči o děti rodičů vybraných profesí v nouzovém stavu 

Úplný seznam: ZDE

Více informací: ZDE

9. 10. Kultura v Chocni v následujících 14ti dnech

Moc nás to mrzí, ale na základně aktuálních vládních opatření se ruší veškeré kulturní akce. Toto opatření bude trvat 14 dnů.
Kulturní zařízení usilovně pracuje na přeložení akcí v těchto dvou týdnech. Prosíme tedy o trpělivost. Kulturní akce a jejich nové termíny budeme postupně uveřejňovat na webu kultury nebo na plakátnicích či ve zpravodaji.

22. 9.  ZŠ Sv. Čecha - informace o nařízené karanténě pro třídu 4.C a 4.D

Od dnešního dopoledne je vyhlášená karanténa pro žáky 4.C a 4.D, kteří byli minulý týden na škole v přírodě a pro učitelky, které je doprovázely. Jeden z žáků byl dnes pozitivně testován na Covid 19. K poslednímu kontaktu s ním došlo 17.9., z toho důvodu KHS plánuje testování na neděli 27.9.2020. Rodiče všech žáků v karanténě a učitelé budou informováni pracovníky KHS buď e-mailem nebo telefonicky. Na zítra jsme dětem obědy odhlásili, na další dny je potřeba, aby to zařídili rodiče. Pro aktuální informace sledujte stránky školy: https://www.zschocen.cz/

PhDr. MÜLLEROVÁ Zdena

21. 9. Veškeré aktuality o koronavirové situaci na ZŠ M. Choceňského sledujte ZDE

21. 9. Kontrolní test bude žákům ZŠ M. Choceňského proveden dne 24. 9. na dvoře školy

žákům, kteří jsou v karanténě (6.A, 6.C, 7.A, 7.B, 7,C, 8. B), kromě pozitivních žáků, bude hromadně proveden kontrolní test na COVID-19 dne 24.9. na dvoře školy, tak jako ve čtvrtek 18.9.

Vzhledem k tomu, že již víme, jak testování probíhá, uveřejním časový harmonogram, jak budou třídy na testování docházet, aby se nesešly všechny najednou. Musím počkat, až budu znát čas příjezdu armádních sanitek.                        

Ilona Nováková, ředitelka školy

15. 9. Prohlášení Mgr. Dagmar Bláhové, radní pro školství k výskytu Covid-19 na ZŠ Mistra Choceňského.

Uzavření 2. stupně Základní školy Mistra Choceňského v Chocni nařídila v pondělí 14. 9. navečer Krajská hygienická stanice pro Pardubický kraj. Důvodem je výskyt nákazy v pedagogickém sboru a nařízená karanténa šesti tříd. Veškeré kroky jsou v současnosti v gesci hygienické stanice. Cílem je zachytit výskyt tak, aby nedošlo k šíření viru do ostatních částí společnosti ve městě a okolí.
Za tímto účelem bude použit stejný scénář jako v případě základní školy ve Vysokém Mýtě. Hygienická stanice provede vzorkování žáků a zaměstnanců školy uvnitř areálu. Je to lepší varianta, než kdyby všichni museli jet do odběrového centra v Litomyšli nebo v Pardubicích a zařadit se do pořadníků.
Termín testování není v tuto chvíli (úterý 15. 9. 14.00) k dispozici a znovu platí, že je plně v gesci hygienické stanice. Očekává se, že proběhne po uplynutí zhruba pěti dnů. Všechny kroky základní školy pochází z pokynů hygienické stanice. Hlavní komunikace se odehrává mezi školou a zákonnými zástupci žáků, kterých se opatření přímo dotýkají. Škola veškeré informace poskytuje na své webové stránce: ZDE

Předpokládáme, že kdo se nenechá otestovat v době, jež jim bude nabídnuta školou, bude si muset test obstarat v testovacích zařízeních sám.
K návratu do školy bude nutný negativní výsledek testu.
Buďme trpěliví a klidní. Škola dělá, co je nutné. Hodně zdraví všem.

Mgr. Dagmar Bláhová
radní pro školství, byty a zdravotnictví

14. 9. Výskyt koronaviru na ZŠ Choceňského

vzhledem k pozitivnímu testu vyučující 2. stupně na COVID – 19 je nařízena od zítřka (úterý 15.9.2020) krajskou hygienickou stanicí karanténa pro vyučující 2. stupně, kteří byli s ní v blízkém kontaktu a dále pro všechny žáky ve třídách, kde vyučující učila. Z organizačních důvodů je škola nucena uzavřít předběžně do pátku 18.9.2020 celý 2. stupeň.

Na stránkách školy bude vyvěšeno zadání učiva na tyto dny pro jednotlivé třídy druhého stupně.

Žáci tříd, kterým byla nařízena karanténa: 6.A, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.B – Tito žáci budou POVINNĚ hromadně testováni pravděpodobně v pátek 18.9.2020 na dvoře školy – bližší informace podáme zákonným zástupcům po potvrzení termínu krajskou hygienickou stanicí.

Zdroj a více informací: ZDE

 

21. 7. Výskyt koronaviru na území Chocně

V návaznosti na výskyt koronaviru v našem městě jsme aktuální situaci projednali s krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje. Dle poskytnutých informací se jedná o lokální ohnisko. Nemocným byla nařízena domácí karanténa a není třeba zavádět zvláštní opatření. Doporučujeme tedy dodržovat základní hygiencké návyky a obecné pokyny.
Jediným opatřením je v tuto chvíli v Chocni preventivní zákaz návštěv v Zařízení sociální péče Choceň. 

19. 5. Parkovací automat na náměstí opět v provozu
 

11. 5. Senior doprava opět v plném provozu
 

20. 4. Městský úřad v Chocni zavádí veřejné úřední hodiny v plném rozsahu

Úřední hodiny úřadu (pro veřejnost jsou otevřeny všechny oddělení a odbory úřadu)

Pondělí     8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Středa.      8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Ostatní dny zůstává pro veřejnost otevřena pouze podatelna a kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT,
a to s následující otevírací dobou:

Úterý       8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Čtvrtek    8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Pátek       8:00 – 12:00

Žádáme Vás, abyste pro komunikaci s úřadem preferovali elektronickou nebo písemnou formu.
Jednotlivé zaměstnance úřadu můžete také kontaktovat telefonicky s využitím telefonních čísel zveřejněných na oficiálních stránkách města Choceň nebo prostřednictvím ústředny úřadu tel. č. 465 461 911
Budete-li muset úřad nezbytně navštívit osobně, dodržujte prosím základní ochranná opatření.

15.4. Městský úřad v Chocni znovu zavádí veřejné úřední hodiny

Počínaje 15. 4. 2020 budou úřední hodiny Městského úřadu Choceň následující:
PONDĚLÍ               14:00 - 16:00
STŘEDA                 14:00 - 16:00

8. 4. Otevření Czech POINTu
Městský úřad Choceň informuje, že od středy 8. 4. 2020 včetně bude znovu otevřeno kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT) pro potřeby pořízení výpisu z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů a pro učinění podání vůči státní správě (přízemí vlevo, dveře č. 115, 112).

3. 4. Celoobličejové masky s ochranou FFP3 pro choceňské lékaře
Město Choceň dnes, díky osobní iniciativě našeho spoluobčana Petra Novotného (člen Sboru dobrovolných hasičů Choceň), získalo 50 celoobličejových masek s nejvyšší ochranou FFP3, které vyrábí ČVUT ve spolupráci s pracovní skupinou Covid19cz. Všechny masky budou neprodleně distribuovány lékařům působícím v našem městě a do Zařízení sociální péče Choceň. Děkujeme!
Více o projektu celoobličejových masek a jak jej podpořit naleznete v odkazu. https://www.donio.cz/CovMask

2. 4. Uzavření pošty v ul. Dolní do 7. dubna - aktualizováno 15:40
Pošta 565 01 Choceň 1 bude z důvodu nařízené karantény do 7.4.2020 uzavřena. Provoz bude obnoven dne 8.4.2020.
Uzavřena v těchto dnech bude pouze pobočka pošty, doručování omezení se netýká, to probíhá i nadále ve stávajícím režimu.
Zásilky uložené na poště Choceň 1 do 1.4.2020 (včetně) jsou bohužel uzavřeny na poště a nelze je převést, klientům budou k dispozici znovu až od 8.4.2020. V současnosti je standardní úložní doba prodloužena na 30 dnů, proto by neměl být problém.
Provozovna bude v době uzavření vydezinfikována včetně veškerého zařízení a zásilek.
Odnosné důchody budou klientům po dobu uzavření pošty doručovány. Jedná se pouze o splatnost 2. 4., 4.4. (výplatní den pátek 3.4.2020) a 6.4. 2020. Ostatní splatnosti odnosných důchodů již budou klientům k dispozici na poště.
Nedoručené důchody a ostatní zásilky ze dne 2.4.2020 – 6.4.2020 budou uloženy na poště Partner 565 02 Choceň 2, která je umístěna v prodejně COOP Diskont, Pernerova 394, Choceň
Provozní doba pošty Partner je:
o Čtvrtek 13:00 – 17:00
o Pátek 13:00 – 17:00
o Pondělí 7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
o Úterý 13:00 – 17:00
Nedoručené zásilky a důchody ze dne 7.4.2020 již budou k vyzvednutí na poště Choceň 1 dne 8.4.2020.
Veškeré nedoručené zásilky ze dne 2.4.2020 – 6.4.2020, které nebudou na poště Partner vydány budou převezeny na poštu Choceň 1 a klienti si je budou moci vyzvednout již standardně 8.4.2020 na provozovně pošty.

Zaměstnanec pošty s pozitivním testem na koronavir byl již týden v karanténě. Veřejnosti, která v posledních dnech poštu navštívila, nehrozí bezprostřední riziko. Karanténa pobočky je pouze preventivní do 7. dubna.
Výdej zásilek Česká pošta aktuálně řeší a během odpoledne by mělo být rozhodnuto, jakým způsobem bude prováděn.
Příjem zásilek v tuto chvíli není zajištěn. V neodkladných záležitostech, které nejdou vyřídit online, využijte pobočku pošty v jiném městě.

2. 4. Parkování na náměstí je po dobu nouzového stavu bezplatné
Vláda zakazuje s účinností ode dne 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

1. 4. Vyjádření starosty k aktuální situaci
Vážení spoluobčané,
bohužel se nacházíme v situaci, která se dala předpokládat: že virové onemocnění šířící se po všech koutech světa zavítá i do našeho malého města. Jak jistě víte, může způsobit běžné obtíže (nachlazení, kašel, teploty), ale i závažnější komplikace. Nejohroženější skupinou jsou senioři, chronicky nemocní a osoby s oslabenou imunitou.
V Chocni již máme potvrzený případ a lze očekávat, že další případy onemocnění budou přibývat. Toto zjištění samo o sobě neznamená nic jiného, než že bychom se měli obrnit trpělivostí a dbát všech preventivních opatření, která zatím byla aplikována. Zejména se jedná o omezení kontaktu s lidmi, nošení roušek na veřejnosti, omezení pohybu mimo domov a dodržování hygienických návyků. Je to v současnosti jediná cesta, jak můžeme chránit své blízké či ohroženou skupinu našich spoluobčanů.
Jakožto předseda krizového štábu města Chocně Vás mohu ujistit, že situaci aktivně monitorujeme a připravujeme se na další vývoj. Informace se bohužel jako město nedozvídáme s předstihem, nýbrž jako kdokoli jiný prostřednictvím médií. Snažíme se veškeré aktuální informace zveřejňovat na - pro tuto situaci speciálně zřízeném - webu (koronavirus.chocen.cz) a informační telefonní lince (465 461 949). Kdokoli potřebujete pomoci, neváhejte se na nás obrátit na výše uvedeném telefonním čísle, nebo jakoukoli jinou cestou.
Zejména díky ohromné vlně solidarity, kdy se během pár dní Choceňáci svépomocí vybavili rouškami, a tomu, že nezůstali jen u svých potřeb, ale šijí a vyrábějí i nadále pro ostatní, nemá naše město a jeho organizace výraznější problémy v zajištění ochranných prostředků. Všem, kdo se snaží v tuto chvíli pomáhat jakýmkoliv způsobem, tímto vyjadřuji za naše město velké poděkování. Pokud o někom takovém ze svého okolí víte, dejte mi o něm vědět, zašlu mu písemné poděkování. 
Nezbývá, než společně doufat, že celá tato nastalá situace bude mít co možná nejkratší trvání a že ji všichni ve zdraví překonáme.


1. 4. První potvrzený případ v Chocni
Nyní evidujeme na území města Chocně přinejmenším jeden pozitivní výsledek na COVID-19. Žádáme vás, abyste zachovali klid a dodržovali předepsaná pravidla. Buďte ohleduplní a nesnažte se zjišťovat, kdo konkrétně je nakažený. Už tak je to pro nakaženého člověka velice nepříjemné. Ten, kdo se s případným nakaženým setkal, bude kontaktován buď samotným nakaženým, nebo příslušnou hygienickou stanicí, která dotyčnému nařídí karanténu nebo testování na COVID-19. Koncem týdne očekávejte ve schránkách informační leták s obecně platnými informacemi.

1. 4. Zkouška sirén
Z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR genpor. Drahoslava Ryby se ruší pravidelná zkouška sirén dne 1.4 2020. 

31. 3. Domov pro seniory - spojení s rodinami v době zákazu návštěv
Od dnešního dne lze volat v pracovní dny od 10 do 11 h. a od 13 do 14.30 h. přes Facebook messanger "zspchocen" nebo přes Skype "PomahamTi 1" a zaměstnanci vám hovor s vašimi blízkými zprostředkují. 

30. 3. Zápisy do 1. tříd
Více informací na webu:
ZŠ Sv. Čecha https://www.zschocen.cz/kulturni-aktivity/1378-zapis-do-1-trid/
ZŠ M. Choceňského https://www.zschocho.cz/2020/03/zapis-do-1-trid-3/

23. 3. V Pardubickém kraji platí od 23. března omezení provozu vlaků
Týká se většiny regionálních linek, a to až do odvolání. Více v kartě /dulezite-informace/hromadna-doprava

23. 3. Psychologická poradna online 
Psycholožka PhDr. Iva Košťálová v souvislosti s krizovou situací nabízí konzultace a terapie online. Více v kartě /dulezite-informace/lekarske-sluzby-v-okoli

21. 3. Choceňská mlékárna zveřejnila výzvu "1 ušitá rouška = 1 jogurt pro vás jako velké DÍKY"
Šijete doma roušky a můžete je nabídnout ostatním? Od pondělí 23. března 2020 je můžete přinést do podnikové prodejny Choceňské mlékárny. (Po-Pá, 7:00 - 17:00, So 7:30 - 11:00). Více na https://www.facebook.com/chm1928/