Aktuálně

Otevřít aktuální přehled situace v ČR - koronavirus

Počet nakažených v Pardubickém kraji 13 608

Informace pro rodiče školou povinných dětí

11. 4. 2021 / 8:45 hod.

Vzhledem ke skutečnosti, že část rodičů se obrací i na město Choceň, jakožto zřizovatele základních škol a školek ohledně záležitostí týkajících se nesouhlasu s podmínkami pro návrat dětí do prezenční výuky, tak v dané věci předkládáme následující informace:

  • U žáků je přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 
  • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory.
  • Žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 

Právní stanovisko v dané věci je dostupné na webu Ministerstva školství ČR https://www.msmt.cz/pravni-opora-k-testovani-a-rezimovym-opatrenim-ve-skolach

Jakkoliv vnímáme obavy rodičů o své potomky, tak zdůrazňujeme, že zřizovatel, ani jednotlivá školská zařízení, nemají možnost neplnit vládní opatření či nařízení ministerstev.